Arvot

Priima-yhtiöiden missio

Luoda ja toteuttaa asiakkaittemme ja muiden loppukäyttäjien tarpeiden mukaisia korkealaatuisia kiiinteistö- ja rakennushankkeita kokonaisvaltaisesti, kustannustehokkaasti ja sovittujen aikataulujen mukaisesti

Toimia rakennus- ja kiinteistötoimialan monipuolisena kehittäjänä ja tunnettuna edelläkävijänä, myös valtakunnallisesti, hallitun kasvun avulla

Työllistää motivoituneita ja osaavia rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisia sekä ylläpitää käytettävien tuotteiden ja tekniikoiden osalta mahdollisimman korkeaa kehitys- ja kotimaisuusastetta

Keskeisenä tavoitteenamme on toimia yhteiskunnallisena kehittäjänä avoimin mielin

Priima-yhtiöiden arvot

Asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme kunnioittaminen, palveleminen ja reilu yhteistyö toimintamme kaikilla tasoilla

Henkilöstön osaamisen ja motivaation ja tämän kautta yrityksemme kokonaisvaltainen kehittäminen sekä saumaton työskentely yhdessä Priima-Yhtiöitten yhteisten tavoitteiden (missio) toteuttamiseksi

Oman työmme, laadun sekä työturvallisuuden arvostus ja näiden asianmukainen valvonta

Toimintaympäristön muutosten ymmärtäminen ja vastaaminen näihin vaatimuksiin yritystemme jatkuvalla kehittämisellä. Otamme huomioon ympäristöarvot sekä kestävän kehityksen periaatteet koko toimintaketjussamme ja edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme

Ymmärrämme yhteistyön, verkostoitumisen ja avoimen vuorovaikutuksen merkityksen kasvulle ja kehitykselle. Noudatamme toiminnassamme liiketoiminnan eettisiä arvoja ja kunnioitamme rehtiä kilpailua