Askaisten Mäntykodin hanke on esimerkki tuloksellisesta kolmikantaisesta yhteistyöstä ja toimiva malli jatkossakin. Alun perin kunnalliskodiksi rakennettu kiinteistö on kuntayhtymän tekemän julkisen kilpailutuksen tuloksena siirtynyt kesällä 2016 yksityiseen omistukseen. Kiinteistöön tehdään parhaillaan kokonaisvaltaista saneerausta mukaan lukien talotekniikan uusiminen. Kiinteistö on nyt Priima-Yhtiöiden omistuksessa, ja vuokrattu pitkällä vuokrasopimuksessa Esperi Care Oy:lle, yhdelle Suomen suurimmista hoiva-ja erityisasumisen toimijoista. Esperi investoi kohteen uudelleen kalustukseen ja varustukseen sekä vastaa sen operoinnista.

Mäntykodin toiminnasta vastasi aikaisemmin Perusturvakuntayhtymä Akseli, joka jatkossa ostaa palveluita Esperiltä kilpailutuksen tuloksena. Toteutetulla mallilla on saatu turvattua vanhusten hoiva-asuminen paikallisena, samalla tarjotaan merkittävä määrä työpaikkoja. Kiinteistöomaisuuden omistus ja ylläpitovastuu, sekä usean miljoonan hintainen kunnostusprojekti on siirtynyt yksityissektorin vastuulle ja julkisen sektorin taakka on keventynyt toiminnan jatkuessa uutta vastaavissa tiloissa. Kiinteistö oli ennen kauppaa Maskun kunnan omistama. Hanke on tulos suunnitelmallisesta yhteistyöstä ja tarjoaa mallia työn alla olevan sote-uudistuksen toteutuksille. Ilman yksityisen sektorin osallisuutta muutosta ei olisi voitu toteuttaa. Toiminnan kulut eivät myöskään järjestelyn myötä kasva, siitä pitää huolen ”markkinatilanne”, eli asiakkaiden maksukyky. Talouden realiteetit asettavat rajat kustannuksille, eri tahojen luova yhteistyö on siksikin välttämätöntä. Sote-uudistuksen yhteydessä tapahtuvat mahdolliset vastuutahojen muutokset eivät sellaisenaan poista edessä olevia haasteita, kuten kiinteistöjen suuria korjaustarpeita ja uusien käyttötarkoitusten löytymistä.

Mäntykodin saneerauksen yhteydessä vesikate ja julkisivu kunnostetaan, piha-alueet uudistetaan ja varmistetaan ulkopuolinen kosteudenhallinta. Sisäpuolelta tilat on purettu kokonaan talotekniikka mukaan lukien, ja kohteesta rakentuu täysin uudistettu 40-paikkainen moderni hoivakoti. Kokonaiskustannus nousee yli 4 miljoonan Euron. ” 1985 rakennettu kiinteistö oli lähtökohtaisesti sellaisessa kunnossa, että näimme järkevänä lähteä mukaan tähän hankkeeseen investoriksi ja toteuttajaksi”, kertoo johtaja Jari Rastas Priima-Yhtiöistä. ”Hanke on meillekin merkittävä sijoitus, jossa voimme samalla toteuttaa parasta osaamistamme. Talotekniikan uusimisen merkittävin muutos on lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön perustuvaksi. Maalämpöjärjestelmän toimittaja on Gebwell Oy. Yhdessä lämmöntalteenoton ja älykkään automaation avulla tuodaan mukaan ympäristöystävällinen energiatehokkuus. Kohde on hyvä lisäys lukuisiin sosiaalisektorille toteuttamiimme hankkeisiin, ja itsekin maaseutukunnasta kotoisin olevana olen tyytyväinen kun voimme tulevien suurten muutosten aikana olla mahdollistamassa palvelujen pysyvyyttä. Ilman luotettavaa vuokralaista meidän olisi ollut mahdoton toteuttaa hanketta ja kiitämme myös Akselia hyvästä yhteistyöstä neuvottelujen aikana. He ovat osoittaneet tällä hankkeella julkisen sektorin osalta esimerkillistä luovuutta ja uudistusmieltä”.

Tiiviillä aikataululla toteutettava remontti valmistuu helmikuussa -17.

Lisätietoja:
kaupallinen johtaja Olli Saha, Priima-Yhtiöt p. 040 769 5955, olli.saha@priimayhtiot.fi
kuntayhtymänjohtaja Timo Tolppanen, Perusturvakuntayhtymä Akseli p. 044 4357 555, timo.tolppanen@soteakseli.fi