Askaisten Mäntykoti uudistuu saneerauksen myötä,  palvelutuotannon vetovastuu Esperillä

Askaisten Mäntykodin hanke on esimerkki tuloksellisesta kolmikantaisesta yhteistyöstä.  Alun perin kunnalliskodiksi rakennettu kiinteistö on kuntayhtymän tekemän julkisen kilpailutuksen tuloksena siirtynyt kesällä 2016 yksityiseen omistukseen. Ennen kauppaa kiinteistö oli Maskun kunnan omistuksessa.

Kiinteistöön tehdään parhaillaan kokonaisvaltaista saneerausta mukaan lukien talotekniikan uusiminen. Kiinteistö on nyt Priima-Yhtiöiden omistuksessa ja vuokrattu pitkällä vuokrasopimuksella Esperille. Esperi vastaa palvelutuotannosta sekä väistötiloissa että uudistetussa Mäntykodissa.

Mäntykodin toiminnasta vastasi aikaisemmin Peruskuntayhtymä Akseli, joka jatkossa ostaa palvelutuotannon Esperiltä. Toteutetulla mallilla voidaan turvata asumispalvelutoiminnan jatkuminen, palvelutuotanto saneerauksen aikana sekä työpaikkojen säilyminen alueella.  Kiinteistön omistus ja ylläpitovastuu sekä usean miljoonan arvoinen kunnostusprojekti on siirtynyt yksityissektorin vastuulle. Samalla julkisen sektorin taakka on keventynyt ja toiminnan jatkuminen on turvattu.

Sote-uudistuksen myötä kiinteistöjen kuntoon ja omistussuhteisiin liittyvät haasteet tulevat konkretisoitumaan. Samalla kunnissa on huoli työpaikkojen ja palveluiden säilymisestä. Tämä kolmikantainen yhteistyö tarjoaakin mallia sote-uudistuksen tuleville toteutuksille.  Ilman yksityistä sektoria projektia ei olisi voitu toteuttaa. Sote-uudistuksen ohella talouden realiteetit ohjaavat tulevaa kehitystä ja eri tahojen luova yhteistyö on välttämätöntä.

Mäntykodin saneerauksessa vesikate ja julkisivu kunnostetaan, piha-alueet uudistetaan ja ulkopuolinen kosteudenhallinta varmistetaan. Tilat on purettu sisäpuolelta lähes kokonaan, talotekniikka mukaan lukien ja kohteesta rakentuu täysin uudistettu 40-paikkainen moderni, esteetön ja viihtyisä hoivakoti. Hankkeen kokonaiskustannus on yli 4 miljoonaa euroa ja tiiviillä aikataululla toteutettava remontti valmistuu maaliskuussa  2017.

”1981 rakennettu kiinteistö oli lähtökohtaisesti sellaisessa kunnossa, että näimme järkevänä lähteä mukaan tähän hankkeeseen investoriksi ja toteuttajaksi”, kertoo johtaja Jari Rastas Priima-Yhtiöistä. ”Hankkeessa voimme toteuttaa vankkaa osaamistamme.  Talotekniikan osalta merkittävin uudistus on lämmitysjärjestelmän muutos Gebwell -maalämpöön perustuvaksi. Hukkalämmön talteenoton ja älykkään automaation avulla toteutuu ympäristöystävällinen energiatehokkuus. Kohde on hyvä lisäys lukuisiin sosiaalisektorille toteuttamiimme hankkeisiin, ja itsekin maaseutukunnasta kotoisin olevana olen tyytyväinen kun voimme tulevien suurten muutosten aikana olla mahdollistamassa palvelujen pysyvyyttä. Ilman luotettavaa vuokralaista meidän olisi ollut mahdoton toteuttaa hanketta, kiitämme myös Peruskuntayhtymä Akselia ja Maskun kuntaa hyvästä yhteistyöstä neuvottelujen aikana.  He ovat osoittaneet tällä hankkeella julkisen sektorin osalta esimerkillistä luovuutta ja uudistusmieltä”.

”Mäntykodin hanke on hyvä esimerkki kustannustehokkaasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä ja olemme iloisia, että voimme olla mukana projektissa. Hankkeen myötä tulemme turvaamaan asumispalvelutoiminnan jatkumisen Askaisissa ja voimme tarjota alueen ikäihmisille laadukasta, turvallista ja lämminhenkistä hoivaa jatkossakin. Samalla turvaamme työpaikkojen säilymisen alueella sekä luomme uusia työpaikkoja ”, kertoo Esperi Care Oy:n toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni.

”Pidimme jäsenkuntien kanssa palavereja ennen kilpailutusta. Tilanne oli haastava, sillä Maskun kunta omisti kiinteistön ja Perusturvakuntayhtymä Akseli tuotti siinä palvelut. Hyvässä yhteistyössä päätimme tehdä kilpailutuksen yhtä aikaa. Prosessi eteni erinomaisesti. Olemme saamassa Esperi Care Oy:stä alueellemme uuden palveluntuottajan turvaamaan asiakkaidemme lähipalveluja. Perusturvakuntayhtymä Akseli ja Esperi Care Oy voivatkin yhdessä valmistautua sote- ja maakuntauudistuksen haasteisiin”, kertoo ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon päällikkö Johanna-Maria Toivonen.

Esperi Care -konserni tarjoaa kodinomaisia ja monipuolisia asumispalveluita ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille sekä vammaisille. Teemme yhteistyötä yli 150 kunnan kanssa ja meillä on yli 3 700 asukaspaikkaa ympäri Suomea. Työllistämme 4 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja liikevaihtomme vuonna 2016 on yli 160 miljoonaa euroa. www.esperi.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni, Esperi, p. 010 4088 114, marja.aarnio-isohanni@esperi.fi 

 Priima-Yhtiöt on kiinteistöhankkeiden kehittämiseen, rakentamiseen ja rakennuttamiseen sekä omistamiseen erikoistunut kiinteistösektorin toimija. Yhtiön erityisosaamista ovat innovatiivinen hankekehitys ja  kokonaisvaltaiset toteutukset. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ovat yritykset, kunnat, kaupungit, vakuutusyhtiöt ja eri julkisyhteisöt. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari  Rastas, Priima-Yhtiöt  p. 040 551 1111, jari.rastas@teollisuudenrakentajat.com