ASUNTO OY PRIIMA-SENIORIN JA KUNINKAANLAAKSON KRUUNUN harjannostajaisia vietettiin 28.2019

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ILMARINEN ja Priima-Yhtiöihin kuuluva KAARINAN YRITYSPALVELUT OY rakennuttavat Turun Kuninkaanlaakson korttelin C ja D asuintalot. C-taloon tulee 45 asuntoa ja D -taloon 39, yhteensä rakennetaan 84 ensisijaisesti senioriasukkaille suunnattua asuntoa. Talo D:n asunnot ovat myytävää RS-tuotantoa ja talo C:n asunnot tulevat vuokrattaviksi. Työt alkoivat maaliskuussa 2018. Kuninkaanlaakson seniorikorttelin kokonaisuuden nyt valmistuva laajennusosa on kaavoitettu 2014. Valmiissa korttelissa on 150 korkeatasoista esteettömiksi suunniteltua kerrostalo-asuntoa, yhteistiloja sekä kaksi vanhusten palvelukeskusta joissa on yhteensä paikat noin 120 asukkaalle. Asuintaloissa on myös kerho- ja kokoontumistiloja. D-talossa on liiketilaa asumisen tukipalveluita tuottaville toimijoille. Neuvottelut näiden tilojen osalta ovat käynnissä. Alueen rakennusten kerrosala on yhteensä noin 18 000 kem2. Kortteli on siten niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin maan suurimpia seniori- ja palveluasumisen kokonaisuuksia.Kohde tulee toimimaan Priima-konseptien kehityskohteena painottuen erityisesti senioriasumiseen palveluineen. Osapuolet ovat myös sopineet alueen imagon ja tunnettuuden kehittämisestä siten että kohde, sen toiminnot sekä palveluiden tuottajat saavat lisäarvoa ja positiivista näkyvyyttä. Alueen ja palveluiden kehittämisessä on mukana useita merkittäviä tahoja joista mainittakoon Turun Ammattikorkeakoulu.

”Hanke on Ilmariselle Turun seudulla merkittävä investointi ja tämä viimeinen vaihe täydentää korttelin toimivaksi kokonaisuudeksi. Olen ollut mukana kehittämässä Kuninkaanlaakson hanketta sen alkuvaiheista eli vuodesta 2007 alkaen. Ilmarisen kiinteistösijoitukset on tarkkaan mietitty sekä käyttäjiä ajatellen kuin myös sijoitusstrategiaamme soveltuvuus huomioiden. Kuninkaanlaakson sijainti sekä kokonaisuuden laatu ja toimivuus palveluineen takaa mielestäni kohteen kiinnostavuuden ja arvonnousun. Keskeistä meille ovat sijoitusten vastuullisuus sekä rakennusten energiatehokkuus. Olemme kokeneet yhteistyön täällä eri tahojen kesken toimivaksi”, toteaa hankkeesta Ilmarisella vastaava rakennuttajapäällikkö Hannu Keinänen.

”Tällaiset isohkot hankkeet jotka yhdistävät useita toimijoita ovat Priima-Yhtiöiden tavaramerkki. Tavoitteena on synnyttää loppukäyttäjiä miellyttäviä ja viihtyisiä kokonaisuuksia , joissa eri tahot saatetaan yhteen siten että hankkeen kehitystyö jatkuu myös sen ollessa toiminnassa. Haluamme kehittää uusia innovaatioita esimerkiksi digitaalisten järjestelmien hyödyntämisessä. Tehokkaalla toteutuksella ja suunnitteluosaamisella olemme onnistuneet pitämään hintatason kohtuullisella tasolla, tämä on ollut nykyisessä markkinatilanteessa suuri haaste. Samalla täytämme myös yhteiskunnallista vastuutamme. Korttelin onnistumista kokonaisuutena kuvaa mielestäni se, että alueen rakennusten omistajina on Ilmarisen lisäksi muitakin merkittäviä sijoitustahoja. Kuninkaanlaakson tarina on vasta alussa ja tulemme olemaan jatkossakin sen kehittämisessä mukana” , toteaa toimitusjohtaja Jari Rastas Priima-Yhtiöistä.

Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Hannu Keinänen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  p. 0500 602 748
toimitusjohtaja Jari Rastas, Priima-Yhtiöt p. 040 551 1111