LähiTapiola Varsinais-Suomi, LähiTapiola Satakunta ja Kaarinan Yrityspalvelut Oy ovat yhdessä muodostaneet kiinteistösijoitusrahaston, jonka tarkoituksena on sijoittaa Lounais-Suomen alueella ensisijaisesti kiinteistöihin, joissa harjoitetaan sosiaalisektorin toimintaa sekä asuinkohteisiin. Ensimmäiseksi sijoituskohteeksi on valikoitunut Liedon ydinkeskustassa sijaitseva kiinteistö, joka rakennutetaan Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin sekä Liedon kunnan sosiaalisektorin toimintojen käyttöön. Kohteen päävuokralainen on VSSHP . Rakennushankkeella on lähes 40 henkilötyövuoden työllistävä vaikutus sekä merkittävä pitkäjänteinen vaikuttavuus varsinaisen toiminnan alettua.

LähiTapiolan alueyhtiöt haluavat panostaa oman toiminta-alueensa kehittämiseen ja olla mukana mahdollistamassa ajanmukaisia ja monipuolisia tiloja erilaisiin tarpeisiin. ”Sijoitussalkkuihimme tämän tyyppiset kiinteistösijoitukset vahvojen vuokralaisten kanssa pitkillä vuokrasopimuksilla tuovat vakautta yli suhdannevaihteluiden”, toteaa toimitusjohtaja Olli Aakula LähiTapiola Varsinais-Suomesta. ”Koemme yhteiskuntavastuullisuuden näkökulmasta tärkeäksi tehdä sijoituksia myös muihinkin kohteisiin kuin kehäkolmosen sisäpuolelle ja alueellisiin isoihin keskuksiin. Tämä tukee myös operatiivisissa toiminnoissamme keskeisessä roolissa olevaa tavoitetta ylläpitää palveluja ja elinvoimaa maakunnissa.”

Nyt hankittu kohde on osa Priima-Yhtiöiden työstämää kokonaisuutta, joka tulee vielä laajenemaan yhdellä rakennuksella. Keskitetty sijainti luo erityistä synergiaa terveydenhuollon toimintoihin ja helpottaa palveluiden saatavuutta. Hankkeen viimeiseen vaiheeseen on tulossa mm. senioriasuntoja. KVR-urakoitsijana toimii vastaavista kohteista pitkän kokemuksen omaava Teollisuuden Rakentajat Oy.

”Sosiaalisektorin toimintoihin ja ikääntyneiden asumiseen liittyvät hankekokonaisuudet ovat olleet pitkään meille keskeisessä asemassa. Tällaisia ratkaisuja tarvitaan yhteiskunnan toimintojen tehostamiseksi enenevässä määrin, ja ne muodostavat merkittävän segmentin rakentamisessa. Me Priima-Yhtiöissä panostamme siihen miten voimme auttaa tilanteessa, ja kehittää uusia tehokkaampia toteutuksia. Keskeisessä roolissa ovat rahoitusjärjestelyt jotka mahdollistavat isotkin hankkeet sekä vapauttavat palveluntuottajat kiinteistöinvestoinneista. Myös julkisella sektorilla tämä on entistä ajankohtaisempaa. Tässä hankkeessa saimme sijoittajakumppaniksemme LähiTapiola Varsinais-Suomen ja Satakunnan”, toteaa johtaja Jari Rastas Priima-Yhtiöistä.

LähiTapiolat Varsinais-Suomi ja Satakunta ovat alueidensa johtavia vahinkovakuuttajia ja niiden palveluverkosto on kattava koko Lounais-Suomen alueella. Yhtiöt työllistävät yhteensä yli 200 henkilöä ja niiden sijoitusvarallisuus on noin 120 miljoonaa Euroa. Yhtiöiden omistajina on 130 000 lounais-suomalaista vakuutusasiakasta.

Kaarinan Yrityspalvelut Oy on Priima-Yhtiöihin kuuluva kiinteistöhankkeiden kehittämiseen, suunnittelutta- miseen ja rakennuttamiseen erikoistunut kiinteistösektorin toimija. Yhtiön erityisosaamista ovat kokonaisvaltaiset, innovatiiviset hankkeiden toteutukset. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ovat yritykset, kunnat, kaupungit, vakuutusyhtiöt ja eri julkisyhteisöt.

Lisätietoja: LähiTapiola Varsinais-Suomi, toimitusjohtaja Olli Aakula 0400 525066
LähiTapiola Satakunta, toimitujohtaja Pekka Antikainen 050 3522 025
Priima-Yhtiöt, johtaja Jari Rastas 040 551 1111