Tiedote 16.10.2012

Liedon Priima-keskuksen avajaiset

Liedon ydinkeskustaan valmistuneen Priima-keskuksen virallisia avajaisia vietettiin 15.10.2012 Priima-yhtiöitten aloitteesta jo vuonna 2007 alkunsa saaneen hankkeen I-vaihe on siten saatu nyt valmiiksi.Hanke on monipuolinen hoiva- ja viriketoiminnan, sekä terveydenhoitoalan kokonaisuus. Toimijoitakiinteistössä ovat Liedon kunta, Mehiläinen hoiva- ja lääkärikeskustoiminnoillaan sekä Liedon Seurakunta.Keskukseen avataan myös kiinteistönvälitys-  ja palvelutoimipiste, joka tulee toiminnassaan ottamaan huomioon myös kiinteistön käyttäjäkunnan erityispiirteet.

Kohteessa toteutuvat keskeisten asiantuntijatahojen ja valtiovallan korostamat tavoitteet sosiaalisektorin toimintojen  keskittämisestä, toimijoiden yhteen saattamisesta sekä onnistuneesta hankesuunnittelusta. Saman katon alle on saatu yhdistettyä sekä julkis-, yksityis- että kolmannen sektorin toimijoita. Hanketta voidaankin varauksetta pitää esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä valtakunnallisestikin!

Keskuksessa on Liedon kunnan laaja-alaiseksi kehitettävää vanhusväestön viriketoimintaa liikuntatiloineen ja päiväsaleineen, Härkätien terveyskeskuksen toimintoihin nivoutuva kuntoutuskoti, Mehiläisen hoivakoti sekä Liedon seurakunnan diakonia- ja vanhustyön toimitilat. Rakennukseen sijoittuu myös Mehiläisen lääkärikeskus. Lisäksi tiloja on varattu kokonaisuutta palveleville muille toiminnoille. Keskuksen keskeinen sijainti terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä perustuu toimivaan yhteistyöhön Liedon kunnan kanssa. Sijainti tuo osaltaan erityistä synergiaa vanhusten terveydenhuollon toimintoihin ja helpottaa näiden palveluiden saatavuutta. Kaikki lähtökohdat toimivan kokonaisuuden, toiminnallisen yhteistyön ja siten myös taloudellisen tehokkuuden optimoimiseksi ovat olemassa.  Priima-Yhtiöt tekee jatkossakin parhaansa käyttäjien toimintojen edellytysten toteuttamiseksi sekä käyttäjien, pätevien suunnittelijoiden että oman osaamisensa yhdistämällä. Hankkeen II-vaiheessa keskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle tontille tullaan toteuttamaan lisää toimitiloja, sekä mm. merkittävä määrä esteettömiä senioriasuntoja.

Hankkeen ideoijana ja koostajana on toiminut Priima-Yhtiöihin kuuluva ETACOM, yhteistyössä Liedon kunnan kanssa. Hankkeen perustana on ollut Liedon kunnan ikäpoliittinen strategia, jonka tehokkaaseen toteuttamiseen todettiin tarvittavan asianmukaiset, nykyaikaiset toimitilat. Tältä pohjalta aloitettiin neuvottelut yhteistyöstä. Priima-Yhtiöt istutti kunnan ajatukset omaan ”Priima-palvelukeskus” –konseptiinsa, jota tässä kohteessa on päästy toteuttamaan lähes täydellisenä, ja uskoaksemme erittäin onnistuneesti.
KVR-urakoitsijana toimi Priima-Yhtiöihin kuuluva pitkän kokemuksen omaava Teollisuuden Rakentajat Oy. Hanketta työstettiin Etacomin toimesta pitkään, koska hankkeen monimuotoisuus on tehnyt siitä melko haastavan. Tontti-investointi Etacomin toimesta tehtiin jo vuonna 2009. Mehiläisen päätös tulla mukaan hankkeeseen oli ratkaiseva askel hankkeen toteutumiselle nykyisessä, konseptiamme seuraavassa muodossaan. Hankkeen, käyttäjien ja rahoituksen koostaminen saatiin finaaliin 2011 keväällä jonka jälkeen rakentamisen toteutus aloitettiin nopeasti. Rakennus on toteutukseltaan laadukas, betonirunkoinen ja pääosin tiiliverhoiltu kokonaisuus Liedon keskustassa erittäin keskeisellä paikalla. Kokonaisala on lähes 3500 m2:n suuruinen.

Hallituksen puheenjohtaja Jari Rastas totesi harjannostajaistilaisuudessa 16.05 seuraavasti: ”Sosiaalisektorin ja erityisesti vanhustyöhön liittyvät hankekokonaisuudet ovat olleet viime vuosina meille keskeisessä asemassa. Tällaisia erityiskohteita tarvitaan yhteiskuntamme ikärakenteen seurauksena tulevina vuosina enenevässä määrin, ja ne muodostavat jo nyt merkittävän sektorin rakentamisessa.

Talouden yleisen, ja sen seurauksena julkisen talouden heikkenevän tilanteen vuoksi toimintaympäristö vaikeutuu koko ajan ja kaikin tavoin. Oman mausteensa tähän palettiin ovat tuoneet ARA-tukien ympärillä vellova keskustelu, kiristyvät rakentamisen määräykset sekä valtiovarainministeriön ehdotus tulevaksi kuntakartaksi. Tuo kaikki koskee luonnollisesti myös tiloja operoivia julkis- ja yksityisiä toimijoita. Tämä ei saisi vaikeuttaa hankkeita ja korottaa kustannuksia, sillä viime kädessä laskun maksavat kuitenkin asukkaat ja veronmaksajat. Me Priima-Yhtiöissä panostamme siihen miten voimme auttaa tilanteessa, ja kehittää uusia  tehokkaita ratkaisuja näihin kysymyksiin.” Tämä sisältö pätee edelleen.

Erityistä

Tärkeä osa Priima-Yhtiöitten hankekokonaisuuksia on rahoituksen hankinta, siksi teemme yhteistyötä luotettavien tahojen kanssa jotka mahdollistavat tällaiset investoinnit. Näin toimijat vapautuvat pääomien sijoittamisesta itse kiinteistöön, myös julkisella sektorilla tämä on entistä ajankohtaisempaa. Tässä hankkeessa saimme kumppaniksemme EVLI-Pankin tuolloin hallinnoiman sosiaalisektorille
sijoittaneen merkittävän rahaston.

Liedonpalvelukeskuksella on ollut projektina merkittävä työllistävä vaikutus, ja työllistävyys Liedossa jatkuu  varsinaisen toiminnan nyt alettua. Tiedämme Liedon Priima-Keskuksen olevan jo nyt laajalti eri tahoja kiinnostava, ja seurattu referenssi tällaisten kohteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Meillä on vireillä useita hankkeita, ja etsimme aktiivisesti lisää sopivia kohteita erityisesti Lounais-Suomen alueelta.

Suuri kiitos kaikille matkan varrella hankkeeseen uskoneille, kaikille yhteistyökumppaneille ja kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olleille!

Teollisuuden Rakentajat Oy on Priima-Yhtiöihin kuuluva on julkis-, liike- ja tuotantotilojen rakentamiseen ja muutostöihin sekä muihin vaativiin rakennus- ja korjaustöihin erikoistunut keskisuuri rakennusliike. Erityisosaamistamme ovat kokonaisvaltaiset rakennushankkeiden toteutukset. Asiakkaitamme ovat yritykset, kunnat, kaupungit, muut julkisyhteisöt ja vakuutusyhtiöt.

Yritys palkittiin Yrittäjäjärjestön toimesta Vuoden Yrityksenä 2010 Turussa.

Lisätietoja: Turun Teollisuuden Rakentajat Oy
hallituksen puheenjohtaja Jari Rastas  p. 040-551 1111

e-mail: jari.rastas@teollisuudenrakentajat.com
https://www.teollisuudenrakentajat.com