Oripään uuden liiketalon harjannostajaisia vietetään 5.2. Kohde on Priima-Yhtiöitten koostama ja rakentama kokonaisuus, johon pääkäyttäjiksi tulevat Kesko Oyj sekä Oripään kunta. Kiinteistöön sijoittuu uuden konseptin mukainen monipuolinen K-Market sekä kunnan kirjastopalvelut. Kunnan vuokraamiin tiloihin on mahdollista toteuttaa myös muita palveluja. Kiinteistön kerrosala tulee olemaan noin 1000 m2:ä ja tilavuus n. 6000m3. Talotekniikassa on hyödynnetty uusinta osaamista ja kiinteistön toteutuksessa on huomioitu erityisesti energiatehokkuus. Pääasiallisena lämmönlähteenä käytetään myymälän kylmä-laitteiden lauhdelämpöä hyödyntävää Gebwell-lämpöpumpputekniikkaa. Gebwell on mukana Keskon valtakunnallisessa, palkitussa energiatehokkuuden kehityshankkeessa. Piha-alue on toteutettu yhtenäisenä siten, että sitä on mahdollista hyödyntää jatkossa laajemminkin esimerkiksi myyntitapahtumiin.

”PRIIMA-YHTIÖILLÄ on laaja kokemus kaupan toimitilarakentamisesta. Olemme olleet mukana kehitystyössä useiden toimijoiden kanssa jo pari vuosikymmentä. Nykyään hankkeissa keskeistä on energiatehokkuus ja ympäristöarvot. Myymälöiden ”layoutiin” eli pohjaratkaisuihin ja sisustukseen panostetaan paljon, se luo asiakasystävällisyyttä” kertoo Priima-Yhtiöihin kuuluvan Teollisuuden Rakentajat Oy:n toimitusjohtaja Jari Rastas ”. Oripää on tuttua seutua Teollisuuden Rakentajat Oy:n omistajille, Pöytyältä kotoisin oleville Rastaalle sekä Vesa Rantaselle.  ”On hienoa rakentaa uutta ja tällä hankkeella kehittää Oripään palvelutarjontaa yhdessä yhteistyökumppaneittemme kanssa. Hankkeen alussa emme tienneet toteuttavamme myös uuden kirjaston tiloja kuntalaisille. Toivotan K-Market kauppias Jussi Uusitalolle menestystä toimintaan!”

”Liiketaloon tulevan uuden K-Marketin pinta-ala on noin 600 neliötä. Entiseen K-Marketiin nähden kaupan myyntiala tuplaantuu ja valikoima laajenee reilusti. Kesko on tyytyväinen yhteistyöhön Priima-Yhtiöitten sekä kunnan kanssa. Meille on keskeistä tuottaa laadukkaita palveluympäristöjä asiakkaillemme. Kunnan tilojen sijoittuminen kiinteistöön vahvistaa kokonaisuutta hyvin. Olenkin varma että talosta tulee kuntalaisten suosima ja onnistunut kokonaisuus” toteaa Keskon aluejohtaja Olli Setänen.

”Tämä hanke katsoi heti alussa tulevaisuuteen ja tässä yhdistyy erilaisia toisiaan tukevia palveluja saman katon alle. Esteetön kulku on huomioitu kaikessa, kirjaston tavoitettavuus paranee ja käyttöaste tulee varmasti kasvamaan. Uusi kiinteistö sijaitsee keskeisesti näkyvällä paikalla ja kutsuu ohikulkijoitakin luokseen. Kunta tarvitsee tämänlaisia uusia investointeja pysyäkseen elinvoimaisena”, toteaa Oripään  uusi kunnanjohtaja Timo Tolppanen.

Priima-Yhtiöt on kiinteistöhankkeiden kehittämiseen, rakennuttamiseen, rakentamiseen sekä omistamiseen erikoistunut Varsinais-Suomalainen kiinteistösektorin toimija. Yhtiön erityisosaamista ovat kokonaisvaltaiset, hankkeiden toteutukset. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ovat yritykset, kunnat, kaupungit, vakuutusyhtiöt ja eri julkisyhteisöt. 

K-Market on moderni kylä- tai kaupunkiyhteisön keskus, 2020-luvun kyläkauppa, lähellä jokaista suomalaista. K-Marketissa kaikki hyvä on lähellä, asioiminen on helppoa ja nopeaa sekä palvelu ystävällistä. K-Marketin kauppias luo valikoiman ja palvelut omien asiakkaiden toiveiden mukaisesti, joten jokainen K-Market on lähialueensa asiakkaiden näköinen. Kaupassa on asiakkaille sopiva monipuolinen valikoima, kattavat palvelut sekä luotettava kilpailukykyinen hintataso.
www.k-market.fi

Lisätietoja hankkeesta:

Priima-Yhtiöt, toimitusjohtaja  Jari Rastas   p. 040 5511111 / 02 4780 330
Oripään kunta, kunnanjohtaja Timo Tolppanen  p. 050 329 7757
KESKO Oyj, Aluejohtaja Olli Setänen  p. 0500 536 421