Paraisten kaupungin ja Priima-Yhtiöiden esitetään ryhtyvän yhdessä kehittämään Hietapellonkadun itäpuolella sijaitsevaa keskustakorttelia Paraisten keskustassa. Tavoitteena on rakentaa tälle keskeiselle alueelle kaksi kerrostaloa, joista on näkymä Keskuspuistoon. Kyseinen Paraisten kaupungin omistama alue on ollut mukana kaupungin kaavoitusohjelmassa usean vuoden ajan ja suunnittelu aloitetaan nyt hankenimellä ”Norra Famnen” yhteistyössä kerrostalot toteuttavan Priima-Yhtiöt kanssa. Tavoitteena on rakentaa luontevaa jatkoa Parsbyn asuinalueelle ja liittää yhteen viihtyisää huoneistoasumista ja perinteistä pientaloasumista vehreässä ympäristössä. Hankkeen nimi juontuu hankealueen eteläpuolella sijaitsevan kujan nimestä.

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén on tyytyväinen mahdollisuudesta saada uusien asuntojen myötä lisää asukkaita ja lisää elinvoimaa kaupunkiin: ”Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä Priima-Yhtiöiden kanssa. Yhdessä pystymme hyvin konkreettisesti toteuttamaan kaupungin strategista tavoitetta kaupungin ydinkeskustan tiivistämisestä ja uusien asuntojen luomisesta keskustaan.”

Johtaja Jari Rastas Priima-Yhtiöistä kehuu kaupungin kanssa tehtyä yhteistyötä sujuvaksi ja uskoo hankkeen etenevän ripeästi: ”Meille on tyypillistä tehdä kokonaisvaltaisia hankkeita, jotka aloitetaan kaavoitustyöllä. Tähän tarvitaan hyvää yhteistyötä kuntasektorin kanssa ja myös yhteisiä kehitysvisioita. Olemme vuosien mittaan luoneet toimivia asuin- ja palvelukokonaisuuksia, näistä esimerkkinä muun muassa Turun Kuninkaanlaakson kortteli. Parainen on ollut jo jonkin aikaa ajatuksissamme saariston pääkaupunkiasemansa vuoksi. Neuvottelut kaupungin kanssa johtivat nopeasti kiinnostavan sijainnin omaavaan ja sopivan kokoiseen hanke-esitykseen. Tähtäämme ”Norra Famnenin” kehitysprojektissa laadukkaaseen toteutukseen ja kaupungin merelliseen kuvaan sopivaan lopputulokseen.”

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan keskiviikkona 16.9.2020. Kerrostalojen rakentaminen alkaa aikaisintaan syksyllä 2021. Priima-Yhtiöiden tavoitteena on toteuttaa vajaat 60 huoneistoa.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
patrik.nygren@parainen.fi

Toimitusjohtaja Jari Rastas, Priima-Yhtiöt, puh. 040 551 1111
jari.rastas@teollisuudenrakentajat.com

—————-
PRESSMEDDELANDE

Pargas centrumsiluett byggs ut

 Pargas stad och Priima-Yhtiöt föreslås utveckla området i centrumkvarteret öster om Sandåkersgatan. Målet är att bygga två centralt belägna våningshus med vy över Centralparken. Området, som ägs av Pargas stad, har under flera års tid ingått i stadens planläggningsprogram och planeringen ska nu inledas under projektnamnet ”Norra Famnen” i samarbete med Priima-Yhtiöt som förverkligar husen. Målet är att skapa en naturlig fortsättning på bostadsområdet i Parsby och foga samman bekvämt lägenhetsboende och traditionellt småhusboende i lummig miljö. Namnet på projektet härstammar från namnet på gränden som ligger söder om projektområdet.

Stadsdirektör Patrik Nygrén är nöjd över möjligheten att kunna ge utrymme för fler invånare och skapa mera livskraft: ”Vi är mycket glada över samarbetet med Priima-Yhtiöt. Tillsammans lyckas vi på ett mycket konkret sätt förverkliga stadens strategiska målsättning med att förtäta stadskärnan och skapa nya bostäder i centrum.”

Direktör Jari Rastas från Priima-Yhtiöt berömmer det smidiga samarbetet med staden och tror att projektet kommer att gå raskt framåt: ”Vi jobbar typiskt med projekt som omfattar hela processen, från planläggningen och framåt. För detta behövs såväl ett gott samarbete med den kommunala parten som gemensamma utvecklingsvisioner. Under årens lopp har vi skapat fungerande boende- och servicekomplex, bland annat kvarteret Kuninkaanlaakso i Åbo. Pargas har figurerat i våra tankar ett tag på grund av sin status som skärgårdens ”huvudstad”. Överläggningarna med staden utmynnade snabbt i ett projektförslag som är lämpligt i omfattning och har ett intressant läge. I utvecklingsprojektet ”Norra Famnen” siktar vi på ett högklassigt utförande och ett slutresultat som passar in i den maritima stadsbilden.”

Bygg- och miljönämnden behandlar ärendet vid sitt möte onsdagen 16.9.2020. Byggandet av våningshusen startar tidigast hösten 2021. Priima-Yhtiöt siktar på att kunna förverkliga knappa 60 lägenheter.

Tilläggsinformation:
Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
patrik.nygren@parainen.fi

VD Jari Rastas, Priima-Yhtiöt, tfn 040 551 1111
jari.rastas@teollisuudenrakentajat.com