PriimaHoiva 30 – ratkaisun peruspohjana on optimikokoinen, yksikerroksinen 30 asukkaan hoivakoti. Konseptin kehittämisen taustana ovat toimineet käyttäjien toiveet ja Priima-Yhtiöitten oma vankka kokemus erityiskohteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Lopputuloksessa yhdistyy paras osaamisemme asiakkaittemme visioihin ja tarpeisiin. Keskeistä konseptille on asukasläheinen lopputulos.

PriimaHoiva 30 – konseptin yhtenä avaintavoitteena on hankinnan helppous, joka pitää sisällään kokonaisvaltaisen suunnittelun sekä valmiit rahoitusmallit. Näin käyttäjille ja operoijille taataan mahdollisuus keskittyä ydinosaamiseensa. Toimijakohtaiset tarpeet otetaan huomioon toteutuksessa. Konseptin kustannustehokkuus perustuu hyvään, konseptoituun  perussuunnitteluun, nopeisiin toimitusaikoihin ja tasaiseen tinkimättömään laatuun. Rakentamisessa hyödynnetään  tehdasvalmisteisia komponentteja ja talotekniikassa ympäristöystävällisiä tekniikoita kuten lämpöpumppuja. Keskeistä hankkeissa on koko toteutuksen kattava tiukka valvontaprosessi, johon tilaajat voivat ottaa osaa. Tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme merkittävästi.

Tutustu tarkemmin: https://www.priimahoiva.fi/etusivu

Lisätietoja:

Priima-Yhtiöt, Hallituksen puheenjohtaja Jari Rastas, p. 040 -551 1111 ja hankejohtaja Olli Saha, p. 040 – 769 5955.