Priima-Yhtiöitten Salon keskustan tuntumaan Ollikkalaan pitkään työstämä hoiva-asumisen hanke on nyt toteutumassa. Operoijaksi tulee Esperi Care Oy.

Kyseessä on Priima-Yhtiöitten PRIIMAHOIVA 30 –konseptin mukainen kohde, joka rakennetaan kaavan mukaisesti, tarkoitukseen hyvin soveltuvalle paikalle Nohterinkujalle joen rannan tuntumaan. Nyt toteutuva rakennus on pitkän kehitystyön tulos ja esimerkki modernista hankesuunnittelusta, jossa keskeisiä ovat laadukas rakennustekniikka ja tehokas toteutusmalli. Suunnittelua ovat vahvasti ohjanneet toiminnallisuuden sekä asumisviihtyvyyden kriteerit, ja lopputuloksessa yhdistyy usean alan toimijan vankka asiantuntemus sekä Priima-Yhtiöitten pitkä kokemus erityisasumisen kohteiden toteutuksista. Rakennus tulee olemaan toteutukseltaan yksikerroksinen, ja kokonaisalaltaan n.1300m2:ä. Kohde valmistuu syksyllä -15.

Hankkeen koostajana on toiminut Priima-Yhtiöihin kuuluva Kaarinan Yrityspalvelut Oy. Neuvotteluja Esperin kanssa on käyty taustalla pitkään. ”Haluan kiittää lämpimästi Salon kaupungin tahoja hyvästä yhteistyöstä ja uskosta hankkeemme toteutumiseen pitkästä valmisteluajasta huolimatta. Myös yhteistyö sekä teknisen puolen, että rakennusvalvonnan kanssa on sujunut hyvin! ” kiittelee johtaja Jari Rastas Priima-Yhtiöistä. ”Muistutan että valmistuttuaan keskus tarjoaa työtä Salolaisille, samoin jo rakennusvaiheessa. Pyrimme työllistämään paikallisia alihankkijoita mahdollisimman paljon!”

Hankkeen KVR-Urakoitsijana toimii Teollisuuden Rakentajat Oy ja hankejohdosta vastaa ETACOM Oy. Kohteen rakentaminen on alkanut marraskuussa -14.

”Sosiaalisektorin, ja erityisesti vanhustyöhön liittyvät hankekokonaisuudet ovat olleet viime vuosina meille keskeisessä asemassa. Huolimatta siitä, että tällaisia tiloja tarvitaan tulevina vuosina merkittävästi lisää, kiristyy kilpailu koko ajan ja kaikin tavoin. Viime kädessä laskun maksavat kuitenkin asukkaat, eli me veronmaksajat. Näihin haasteisiin pyrimme yhteistyökumppaneittemme, kuten Esperin kanssa innovatiivisesti vastaamaan. Tärkeä osa hankekokonaisuuksissamme on rahoitus, sillä pyrimme aina löytämään myös sijoittajatahon, joka mahdollistaa tällaiset investoinnit ja vapauttaa tilojen toimijat pääomien sijoittamisesta itse kiinteistöön ja panostamaan oman toimintansa sisältöön. Tässä hankkeessa olemme saaneet sijoittajaksi institutionaalisen, EVLI- taustaisen terveydenhuoltosektorin rahaston”, kertoo Rastas. ”Yhtiöillemme hankkeella on nykytilanteessa merkittävä positiivinen vaikutus, ja uskon sen olevan myös kiinnostava referenssikohde. Etsimme aktiivisesti uusia hankkeita”.

Teollisuuden Rakentajat Oy on Priima-Yhtiöihin kuuluva julkis-, liike-, tuotanto- ja toimitilojen rakentamiseen ja muutostöihin erikoistunut sekä muita vaativia rakennus- ja korjaustöitä toteuttava keskisuuri rakennusliike. Asiakkaitamme ovat yritykset, kunnat, kaupungit, muut julkisyhteisöt ja vakuutusyhtiöt.

Lisätietoja: Turun Teollisuuden Rakentajat Oy
toimitusjohtaja Jari Rastas p. 040 551 1111
e-mail: jari.rastas@teollisuudenrakentajat.com
www.teollisuudenrakentajat.com
www.priimahoiva.fi ; www.etacom.fi

Especi Care Oy:
toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni p. 0400-694340
e-mail: Marja.Aarnio-Isohanni@esperi.fi
www.esperi.fi