Suomen Yrittäjät palkitsivat Turun Teollisuuden Rakentajat Oy:n vuoden 2010 yrityksenä Turussa.

Muut palkitut yritykset olivat Palidoro Oy ja Park Hotel.

Perusteluina mainittiin seuraavaa: Erityispiirteet/menestyksen taustat:

Yrityksen toiminnan kulmakiviä ovat asiakkaiden ja heidän tarpeittensa huomioon ottaminen, motivoitunut ja osaava henkilöstö, panostukset työn laatuun ja sen valvontaan sekä yhtiön jatkuva kehittäminen toimintaympäristön muutoksiin vastaten. Tavoitteena on olla jatkossakin tunnettu ja arvostettu rakennusalan edelläkävijä Lounais-Suomessa.