Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Liedon kunnan käyttöön rakennettavan terveydenhuollon toimitalon, Kiinteistö Oy Rastaankulman harjannostajaisia vietetään 17.6.2015. Kohteen kokonaisvastuullisesta rakentamisesta vastaa urakoitsijana Turun Teollisuuden Rakentajat Oy ja hankekokonaisuuden koostamisesta on vastannut Priima-Yhtiöt.
Toimitalo käsittää noin 1400 kerrosneliötä ja se sijaitsee aivan Liedon ydinkeskustassa, terveyskeskuksen ja Priimakeskuksen muodostamassa terveydenhuollon keskittymässä,joiden viereiseen kortteliin tämä uudiskohde sen ensimmäisenä rakennuksena sijoittuu.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sijoittaa valmistuviin toimitiloihin erikoissairaanhoidon kolme psykiatrian poliklinikkaa, jotka on suunnattu lapsille, nuorille ja aikuisille. Liedon kunta taas tuo tiloihin perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdeyksikön, perhe-neuvolan toiminnot sekä näihin liittyvän henkilökunnan tilat.

– Olimme jo pitkään hakeneet psykiatriselle erikoissairaanhoidolle sopivia tiloja Liedon suunnalta. Valmistuva toimitalo mahdollistaa paitsi uudet tilat niin myös hyvän mahdollisuuden yhteistyön tiivistämiseen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, toteaa kiinteistöpäällikkö Timo Seppälä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Johtaja Jari Rastas Priima-Yhtiöistä pitää myös hanketta merkittävänä:

-Tämä rakennus on osa isompaa kokonaisuutta, jota olemme pitkään työstäneet. Priima-Yhtiöitten tavoitteena on tuottaa kustannustehokkuutta parantavia toimitilaratkaisuja kehittämällä ja toteuttamalla kohteita jotka mahdollistavat mm. eri toimijatahojen toimintojen toiminnallisen yhdistämisen. Kokonaisuus tulee täydentymään vielä ainakin osin myös erityisasumisen tarpeita palvelevalla kerrostalokohteella oheispalveluineen.

Kohteen investori on Lounais-Suomalainen Lähitapiola-alueyhtiöitten ja Priima-Yhtiöitten yhteinen kiinteistösijoitusrahasto.

Lisätietoja:
Kiinteistöpäällikkö Timo Seppälä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri puh. 040 739 0173
kunnanjohtaja Esko Poikela, Liedon kunta puh. 050 554 0832
toimitusjohtaja Jari Rastas, Turun Teollisuuden Rakentajat Oy puh. 040 551 1111