Priima-Yhtiöt ja Etera toteuttavat Asentajankadulle kaksi kerrostaloa.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Priima-Yhtiöihin kuuluva Kaarinan Yrityspalvelut Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen 45 senioriasuntoa käsittävän Kuninkaanlaakson talo C:n rakentamisesta.

Priima-Yhtiöt toteuttaa samalla D-talon johon tulee 42 asuntoa, eli yhteensä tontille rakennetaan 87 asuntoa. Talo D:n asunnot myydään RS-tuotantona ja talo C:n asunnot tulevat vuokrattaviksi. Työt alkavat maaliskuussa 2018.
Kuninkaanlaakson seniorikorttelin kokonaisuuden laajennusosa on kaavoitettu vuonna 2014. Tämän vaiheen valmistuttua Kuninkaanlaakson kokonaisuudessa on 164 korkeatasoista ensisijaisesti senioriasumiseen tarkoitettua asuntoa yhteistiloineen, sekä kaksi hoivapalvelukeskusta joissa on yhteensä paikat noin 120 asukkaalle. Kortteli on siten niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin suurimpia seniori- ja palveluasumisen kokonaisuuksia. Kortteli tulee samalla toimimaan Priima-konseptien kehityskohteena painottuen erityisesti senioriasumiseen ja palveluihin. Osapuolet ovat myös sopineet alueen imagon ja tunnettuuden kehittämisestä siten että kohde, sen toiminnot sekä palveluiden tuottajat saavat vahvaa näkyvyyttä. Kohteen ja palveluiden kehittämisessä on mukana useita merkittäviä tahoja kuten Turun Ammattikorkeakoulu.

”Tällaiset kokonaisuudet jotka yhdistävät toisiaan täydentäviä asumismalleja ja mahdollistavat samalla useiden toimijoiden yhteistyön ovat Priima-Yhtiöille tyypillisiä. Tavoitteena on synnyttää miellyttäviä ja viihtyisiä asumisympäristöjä, joissa myös palveluita tuottavat toimijat voivat kehittää toimintaansa. Keskeistä ovat tyytyväiset asukkaat, kustannustehokkuus, toimivuus ja uudet innovaatiot. Suunnittelu- osaamisella sekä uusimmilla teknisillä ratkaisuilla on iso rooli. Huomioon ottaen asiakassegmentin pyrimme pitämään hintatason kohtuullisella tasolla. Kaupungin rooli mahdollistajana joustavan kaavoituksen muodossa on ollut alusta saakka hankkeelle olennainen”, toteaa toimitusjohtaja Jari Rastas Priima-Yhtiöistä.

”Eteralla ja Priima-Yhtiöillä on ollut pitkäaikaista yhteistyötä Kuninkaanlaakson seniorikorttelin kehittämisessä ja tämä on jo kolmas kohde, jonka Etera kortteliin rakennuttaa”, sanoo Eteran kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta

Priima-Yhtiöissä on meneillään hankkeita konseptien muokkaamiseksi myös vientituotteiksi.

Lisätietoja:

Kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, timo.sotavalta@etera.fi tai  p. 040-732 5577

Kaupallinen Johtaja Olli Saha, Priima-Yhtiöt; olli.saha@priimayhtiot.fi tai p. 040-769 5955